Đóng

Chính sách

CHÍNH SÁCH VỀ CHẤT LƯỢNG

Với quyết tâm:

1. Hết lòng phục vụ khách hàng.

2. Chất lượng ổn định, giá cả phù hợp.

3. Giao hàng đúng hẹn.

4. Cải tiến thường xuyên.

+ Chúng tôi cam kết duy trì, cải tiến hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng nhằm ổn định chất lượng, thỏa mãn yêu cầu của khách hàng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

+ Chính sách này cung cấp khuôn khổ cho việc thiết lập các mục tiêu chất lượng.

+ Chính sách này được truyền đạt trong toàn công ty để mọi người thấu hiểu và thực hiện thông qua các hình thức : đào tạo, giải thích, giới thiệu cho nhân viên và chính sách được bố trí ở những nơi dễ thấy dễđọc trong công ty.

+ Chính sách này được xem xét định kỳ trong cuộc họp của lãnh đạo để đảm bảo sự phù hợp liên tục của nó với bối cảnh hoạt động của công ty.


 

 CHÍNH SÁCH VỀ MÔI TRƯỜNG

Với quyết tâm:

1. Thực hiện các chương trình tiết kiệm năng lượng và nguyên vật liệu.

2. Kiểm soát chặt chẽ các loại rác thải , nước thải và ngăn ngừa ô nhiễm.

3. Thực hiện biện pháp ngăn ngừa và sẵn sàng ứng phó với tình trạng khẩn cấp về môi trường, đảm bảo an toàn trong sản xuất.

4. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tuân thủ.

+ Chúng tôi cam kết duy trì, cải tiến hiệu lực hệ thống quản lý môi trường nhằm nâng cao kết quả hoạt động và hoàn thành các nghĩa vụ tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

+ Chính sách này cung cấp khuôn khổ cho việc thiết lập các mục tiêu môi trường.

+ Chính sách này được truyền đạt trong toàn công ty để mọi người thấu hiểu và thực hiện thông qua các hình thức: đào tạo, giải thích, giới thiệu cho nhân viên và chính sách được bố trí ở những nơi dễ thấy dễ đọctrong công ty .

Chính sách này được xem xét định kỳ trong cuộc họp của lãnh đạo để đảm bảo sự phù hợp liên tục của nó với bối cảnh hoạt động của công ty.

Đăng ký nhận bản tin